Friday, June 3, 2011

แอร์-ซี คาร์โก้ จัดส่งทางเรือ ทางอากาศ ทางรถ

แอร์-ซี คาร์โก้ จัดส่งทางเรือ ทางอากาศ ทางรถ

ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย หรือส่งสินค้าจากไทยไปจีน
ติดต่อ คุณ Betty 08-6669014 (บริษัท แอร์-ซี คาร์โก้ จำกัด)

เรามีบริการ (ส่งถึงบ้านอย่างปลอดราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ)
หรือต้องการฝากส่งของไปประเทศจีน เราก็ให้บริการ

ธุระกิจที่สามารถอำนวยความสดวกแก่ลูกค้ามีดังนี้
* แอร์-ซี คาร์โก้ จัดส่งทางเรือ ทางอากาศ ทางรถ
* แพ็คกิ้ง ห่อกล่อง แพ็คถุง ตีลังไม้ นับสินค้า
* ให้เช่าโกดังจัดเก็บ ในกวางเจา
* ให้เช่า office ในกวางเจา
* ช่วยประสานงานติดต่อโรงงานร้านค้าทางจีน
* มีพนักงาน ไทย- จีน และล่าม ผู้ชำนาญภาษา คอยอำนวยความสดวกและประสานงาน
* ให้บริการ ส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้า

มีพนักงานพูดภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ พร้อมช่วยพาออกตลาด และติดต่อโรงงานทั่วประเทศจีน
ติดต่อ คุณ Jeanne 86-138-2225-0657

สำนักงานกวงเจา 42/4-9 Zhan Qian Rd, Guangzhou 510160
Tel: 8620-8666-6266, 8666-6353, 8666-6457 Fax:8620-8666-6319
อีเมล 

chartered.airsea.cargo.@blogger.com

No comments:

Post a Comment